Pozdrav brzo nahradí pin či otisk prstu

Snímačem na čtení otisků prstů pro automatické přihlášení uživatele, jako jeden z biometrických metod, jsou dnes vybaveny nejen špičkové smartphony, ale stále častěji i levnější modely s Androidem.
 
            Pokud uvažujeme o autentizaci prostřednictvím hlasu, dojdeme jen na samé výhody a přednosti tohoto ověření identity. V případě pochybností či nejednoznačnosti hlasové identifikace, lze použít také další, původní metodu, pomocí hesla nebo pinu.
 heslo na klávesnici
            Pokročilé hlasové systémy biometrie se nedají například oklamat ani přehráváním hlasu ze záznamu a v průběhu času navíc upravují tzv. hlasový otisk, jelikož hlas každého člověka stárne a mění se s věkem.
 
            Hlasová biometrie nevychází z rozpoznání samotného obsahu řeči, ale z nezaměnitelné charakteristiky hlasu každého člověka.
 hlasová kontrola
Výhody pro internetové bankovnictví a operátory:   
 
–        Přihlašování pomocí hlasu je pro zákazníky bank, telekomunikačních operátorů a ostatních institucí velice komfortní a nenáročné.
–        Zákazník si nemusí nic pamatovat ani nosit sebou, nepotřebuje žádné speciální zařízení.
–        Pro zákazníka, používající hlasovou biometrii, to přináší navíc jednu velkou a podstatnou výhodu. Hovory na zákaznickou linku jsou dnes nahrávány a řadu let archivovány. Jestliže má banka tento archiv kvalitní, může na základě hlasových otisků provést zpětnou analýzu a odhalit podezřelé nebo neoprávněné transakce, provedené přes telefonní bankovnictví. Tímto způsoben lze celkem jednoduše zjistit, že se nositel hlasového otisku v minulosti přihlašoval k cizímu účtu, ke kterému znal heslo.
hledání otisků
–        Podobně mohou také pojišťovny snížit riziko podvodů při nahlašování pojistných událostí po telefonu.
–        Celkově se navíc také zvyšuje rychlost obsluhy zákazníků na zákaznických linkách a procedura ověření identity se zkracuje z minut na sekundy.